สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

-
(66-2) 354-7890

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
พันธกิจ (MISSIONS)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก เป็นเลิศด้านการวิจัยทางการแทพย์ทหาร เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก เป็นเลิศด้านการวิจัยทางการแทพย์ทหาร เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

  • ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกำลังพลกองทัพบก
  • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แก่กำลังพลกองทัพบกและประชาชน
  • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนงานทางยุทธการของกองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รายการข้อมูลและเอกสารดาวน์โหลด

  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • รับสมัครงาน
  • สื่อประชาสัมพันธ์
  • แบบฟอร์มต่าง ๆ
  • การจัดการความรู้