ข่าวสาร-กิจกรรม >> ทั้งหมด
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
งานสถาปนา ครบรอบปีที่ 57 สวพท. และการบรรยาพิเศษ โดย 1. พล.ต.รศ.น.พ.มหัธนา กมลศิลป์ บรรยายเรื่อง

งานสถาปนา ครบรอบปีที่ 57 สวพท. และการบรรยาพิเศษ โดย 1. พล.ต.รศ.น.พ.มหัธนา กมลศิลป์ บรรยายเรื่อง "การวิจัยมีความสำคัญอย่างไรต่อการแพทย์" 2.ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม บรรยายเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์" 3.คุณเอนก จงเสถียร บรรยายเรื่อง "บทบาทภาคเอกชนในการ


งานสถาปนา ครบรอบปีที่ 57 สวพท. และการบรรยาพิเศษ โดย 1. พล.ต.รศ.น.พ.มหัธนา กมลศิลป์ บรรยายเรื่อง "การวิจัยมีความสำคัญอย่างไรต่อการแพทย์" 2.ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม บรรยายเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์" 3.คุณเอนก จงเสถียร บรรยายเรื่อง "บทบาทภาคเอกชนในการสนับสนุนทางการแพทย์" วันที่ 6 มิถุนายน 2561...

อ่านต่อ...

หน้าที่ < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736