โครงการเด่น
โครงการเด่น >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  วันที่ลงประกาศเผยแพร่ สถานะโครงการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่แผน ฯ
(รายละเอียด)
วันที่เผยแผร่ ระหว่างดำเนินการ "ไม่มี"
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736
อีเมล์ : webmaster@afrims.go.th