หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ "จิตอาสา สวพท.-ชุมชน ร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก" และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ณ ชุมชนซอยสวนเงิน กรุงเทพฯสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736