หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) นำโดย พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผอ.สวพท. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์พัฒนาการวิจัยเชิงนวัตกรรม ของ สวพท." ณ ทองสมบูรณ์ คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 4-6 ก.ย. 62สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736