หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผอ. สวพท. ป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใน สวพท. ในชื่อ “Fresh & Tasty” วันที่ 9 ส.ค. 62สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736