หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผอ.สวพท. และกำลังพล ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.รร.6สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736