หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736