หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผอ.สวพท เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล AFRIMS-TALAS Exemplary Laboratory Animal Technician Award ในการประชุม The 13th TALAS International Conference ณ Berkeley Hotel ประตูน้ำ วันที่ 26 มิ.ย. 62สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736