หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
วันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) ครบรอบปีที่ 58 โดยมีเจ้ากรมแพทย์ทหารบกให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736