หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานรวมใจ ชุมชนวัดมะกอก ในเรื่อง "ชุมชนรวมใจ ปลอดภัยจากยุงร้ายและไข้เลือดออก" และ "สัตว์เลี้ยงปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" วันที่ 29 พฤษภาคม 2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736