หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> แผ่นพับ AFRIMS-MSR
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
AFRIMS-MSR ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน 07/2561
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736