หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> แผ่นพับ AFRIMS-MSR
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
AFRIMS-MSR ปีที่ 1 ฉบับที่ 11/2561

 
 
 
 


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736