หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๔๘ รายการ
 
  วันที่ลงประกาศ สถานะโครงการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
สอบราคาซื้อฯ
(รายละเอียด)
10 ส.ค.60 - 21 ส.ค.60 ระหว่างดำเนินการ "ไม่ม"


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736